بانک جامع مدارات الکترونیکی

دانلود نرم افزار،نقشه های الکترونیکی و.....

سیگنال ژنراتور

سیگنال ژنراتور :

منبع:www.hlachini.com

 این نرم افزار جالب با استفاده از خروجی کارت صدا سیگنالهای گوناگون تولید می نماید. مقدار مقاومت خروجی سیگنال ژنراتور به نوع کارت صدای شما بستگی دارد، که در کارت صدا بخاطر ماهیت کاری آن کم بوده(که این نکته مثبتی برای یک منبع سیگنال محسوب می گردد). از طرفی میزان دقت سیگنال تولیدی بخاطر استفاده از نمونه های هشت بیتی محدود میباشد که البته شما نباید انتظارات یک سیگنال ژنراتور تجاری را از کارت صدای خود داشته باشید.

+ نوشته شده در  ساعت ۱۸:۵۳ بعد از ظهر  توسط دشتی  |